Att förstå ditt barns behov

Alla människor i samhället har olika behov. Här är det viktigt att förstå dessa och när du är vuxen och detta rör vuxna människor är det enklare att förstå dessa behov då de visar sig på ett tydligare sätt. När du blir förälder för första gången kommer du dock att få ett litet liv i dina händer som egentligen inte kan mer än att titta och visa missnöje och glädje. Här är det du som ska forma detta liv till en person som i framtiden kan stå på egna ben och förstå livet samt vad de behöver i samhället.

Detta måste du inneha för att förstå ditt barn

När du är den som verkligen förstår ditt barn och detta lilla livs behov, kommer du att visa detta genom ansvar och intresse. Det finns då några viktiga verktyg som du redan måste ha med dig i bagaget från ditt tidigare liv. Här är det då tre viktiga faktorer som spelar in, där det första är att du har ett stort tålamod. Barn kan vara påfrestande, men detta är något som du aldrig ska visa för ditt barn. Som andra viktiga punkt kimages (34)ommer pedagogiska kunskaper. Här behöver du inte vara utbildad inom detta område.

Det handlar helt enkelt om att inneha förmågan att placera dig i ditt barns situation på deras egen nivå och därifrån arbeta med barnets förståelse och inlärning genom lekar och samtal. När du sedan når den tredje faktorn är detta en kombination av fantasi och social närvaro. Detta betyder att du ska kunna leva dig in i din roll och samtidigt vara den som är lyhörd. Visar du dessa tecken för ditt barn, kommer då också barnet att vilja härma dig. På så sätt skapas en positiv effekt som gör att du förstår ditt barns behov, vilket leder till en positiv utveckling.

Då är du en bra förälder

Det är många idag som missförstår vad det är som verkligen gör dem till en bra förälder. Här är det många som ersätter närhet och intresse för barnets lekar med att istället köpa saker åt barnet. Detta är inte att vara en bra förälder, utan leder istället till att barnet bara vill ha mer och till något som ligger under namnet bortskämdhet. Som bra förälder ser du till ditt barns behov av kunskap och ger dem den värme, närhet och den uppmärksamhet de behöver. Nu är det naturligtvis så att ditt barn ska ha leksaker också, men det är något du köper kontinuerligt i takt med utvecklingen och barnets intressen.