Föräldrar och regeringen – Ansvar och rättigheter för barn

För att samhället i sin helhet ska uppfylla alla de krav och regler som finns angående barns rättigheter och behov för att utvecklas och lära sig allt det de behöver i livet, kommer det naturligtvis att behövas finnas ett fungerande samarbete mellan regeringen och alla föräldrar. Den grundläggande faktorn för att allt detta ska fungera är naturligtvis att alla föräldrar verkligen tar sitt ansvar för sina barn redan från de tidiga åren i deras liv. Om det egentligen är ett problem med detta är svårt att bedöma, eller om det har varit lika varierande som nu i alla tider.

Här kan det helt enkelt vara som så att innan det fanns något som kallades för barnombudsman, så kanske det var så att allt som hände innan dess inte uppdagades och kom fram i ljuset lika mycket som i dagens samhälle. Här finns det de som säger att det har blivit mycket sämre gällande föräldrars ansvarstagande för sina barn och deras förmåga att se till deras utveckling och utbildning. Sedan finns det de som säger att detta inte alls är ett större problem än tidigare. Hur som helst finns det sedan 1993 skapats en lag som ligger under socialdepartementets stadgar, att det ska finnas en barnombudsman som ska verka för och se till barns rättigheter i samhället.

Vad har barnombudsmannen för funktion enligt regeringen

För att samhället ska fungera har det tillsatts något som kallas för en barnombudsman. Detta är inte en enda person på en enda plats, utan det finns i stort sett en barnombudsman tillsatt i varje stad. Detta under förutsättning att det inte handlar om en mycket liten stad och det då blir barnombudsmannen som finns i en annan närliggande stads ansvar att även verka i den mindre staden. I vilket fall som helst är det i grund och botten barnombudsmannens ansvar att verka för och företräda barns och ungas rättigheter.

I Sverige finns det två sätt att se vem som går under kategorin barn. Det första är att alla som är under myndig ålder är att anse som barn. Det andra är att även de som fortsätter sina studier utan uppehåll efter de nått myndig ålder även är att i vissa fall anses som barn. Här ska då barnombudsmannen i det fall ett problem uppdagas vara den som är ytterst ansvarig för att alla de rättigheter som barn har i samhället till omvårdnad och utbildning verkligen uppfylls av alla som bär ett ansvar. I detta fall är det då Sveriges Rikes Lag som står till grund för vad som gäller i kombination med den mycket viktiga Barnkonventionen som fastslagits av FN och undertecknats av de flesta länder i världen.

Det är du som är förälder som bär det största ansvaret

Nu är det naturligtvis så att alla som har barn i samhället och är föräldrar givetvis bär det största ansvaret. Här handlar det helt enkelt om att du har satt ett liv till världen, som du förstås gjortkids-835146_960_720 för att du älskar barn. I det fallet borde det vara helt naturligt att se till detta lilla livs bästa gällande social acceptans, omvårdnad och utbildning. När det gäller de första åren av ditt barns liv ligger det absoluta ansvaret för allt detta på dig som förälder. När barnet sedan kommer upp i den ålder då det är dags för grundskolan, kommer detta ansvar att delas av skolan som ligger under kommunens och regeringens ansvarsområde, tillsammans med dig som förälder.

Att skolan tar en del av ansvaret på order av regeringen, betyder inte att du som förälder kan släppa greppet, utan här är det viktigt att du verkligen hänger med och ser till att dina barn verkligen intresserar sig för och förstår vad de lär sig i skolan. I vissa fall sköts inte detta och då kan det leda till ett problem. Går det då så långt att barnens rättigheter kränks kan detta bli ett fall för barnombudsmannens ansvarsområde. Innan det kommer så långt brukar det dock vara samtalsterapi och familjerätten som går in och försöker styra upp det hela på en mycket lägre nivå. Helt enkelt är samhället uppbyggt så att du som förälder, familjerätten, skolan och barnombudsmannen ser till att ansvaret för dina barn hålls på en hög nivå och att de verkligen får den utbildning det har rätt till.