När barnen själva får bestämma

Något som tyvärr har blivit mycket vanligt i dagens moderna samhälle, är att många föräldrar idag låter barnen bestämma själva. Detta händer i allt för tidig ålder vilket leder till att inlärning och utveckling hos barnen hämmas. Mycket som ligger till grund för detta är den nya tekniken, då det är mycket enklare att själv intressera sig för det virtuella livet på nätet som exempelvis kompisarna i alla sociala media. I efterhand leder det till att barnen också blir sittandes vid en telefon och spelar små spel eller lyssnar på Youtube. Detta är verkligen något som samhället och barnombudsmannen skulle ta tag i ordentligt innan det går för långt.

Frågan är faktiskt om det inte redan idag har gått för långt med detta. Det är många gånger barnen knappt får kontakt med sina föräldrar och måste fråga dem om och om igen innan de får ett svar. Det grundar sig i att den förälder de försöker få kontakt med och svar från, levt sig in så mycket i sin virtuella värld att den helt enkelt avskärmat sig från omgivningen. Om detta inte är att kränka barnens rätt i samhället, så är det nog egentligen ingen som har koll på vad detta verkligen betyder.

När detta händer får barnedownloadn i stort sett själva bestämma och ta initiativ i en allt för tidig ålder, vilket kan leda till stora besvikelser eftersom de egentligen ännu inte är rustade att ta detta ansvar på egen hand. Med anledning av detta kommer då en del barn att utveckla en aggressivitet medan andra skapar en likgiltighet. Inget av dessa två alternativ som resultat av ett ansvarslöst beteende av vuxna människor är något positivt, utan helt enkelt ett sätt att hämma barnens utveckling i samhället och neka dem rätten att vara redo för det som komma skall i livet.