När undervisningen blir lidande

Alla barn har rätt till att gå i skolan. Kvaliteten i skolorna tenderar dock att variera. Det finns många anledningar till detta. I ett rikt land ska man dock kunna upprätthålla en kvalitativ undervisning. Tyvärr är så inte fallet i många länder. Låt oss prata om de bakomliggande orsakerna.

Sverige har länge varit ett rikt land. Under senare delen av 1900-talet blev våra industrier mycket lönsamma. Deras inkomster spred sig snabbt till övriga befolkningen genom skatterna. Flera samhällsområden började blomstra och svenskarna kunde fokusera på att realisera deras drömmar.

Under denna tid var skolan ofta en auktoritär plats. Eleverna var tvungna att lyssna på lärarna. Detta skapade ett bra klimat för de elever som ville studera. Samtidigt blev många barn lidande. Det kan exempelvis handla om barn som hade det svårt hemma eller de med inlärningssvårigheter.

Politikerna ville därför skapa en miljö där alla elever kunde utvecklas. Under denna resa tappade man fokuset på lärarna. Det blev ett lågstatusyrke som präglades av stress och dåliga löner. Detta är inte direkt en grogrund för att kunna rekrytera de bästa talangerna.

Återigen föll fokuset på eleverna som började halka efter. Sverige som land kunde inte längre upprätthålla sin höga placering i världsrankingen över de länder med bäst utveckling. Under 2000-talet genomförde man flera reformer som var ämnade till att råda bot på detta.

Vissa reformer var bra medan andra inte riktigt nådde hela vägen fram. Det är viktigt att man alltid genomför förändringar baserat på den forskning som finns tillgänglig.

Det finns dock en väldigt positiv faktor. Sverige blev tidigt ett IT-moget land och man överförde denna kunskap till eleverna, bland annat genom fri tillgång till datorer. Man har också fokuserat på telefonernas inflytande.

Kvalitet går före kvantitet

Myndigheterna har i många fall fokuserat på att kvalitet går före kvantitet. Detta är i grunden smart. Man har bland annat infört legitimationer som påvisar lärarnas kompetens. Innan detta fanns det ett stort antal lärare som saknade utbildning. De blev mer eller mindre tvingade till att ta denna legitimation.

Tyvärr varade denna utveckling under en begränsad tid. Med tiden insåg man att problemen inte blev lösta. Läraryrket var fortfarande inte tillräckligt attraktivt och skolorna fick fortsätta anställa personal utan utbildning.

Tyvärr är detta bara ett av många exempel på hur fel det kan bli, trots att man har goda intentioner. Politikerna bör förmodligen fokusera på att ge goda möjligheter till att utföra sitt jobb i klassrummet. Mindre stress är en av de många orsakerna till att flera människor väljer bort yrket.

Man kan inte heller bortse ifrån lönefrågan. Ett arbete som kräver mycket tid och energi ska också resultera i en solid lön. Annars kan man lika väl välja ett yrke där man faktiskt får betalt för sitt hårda arbete.

I vissa fall har man belönat lärarna med bra datorer eller annan utrustning, exempelvis plånboksfodral till iPhone 13. Detta är dock en klen tröst när man känner att arbetsuppgifterna alltid är för krävande och att man inte får andrum.