Rättigheter för barn

Vikten av att unga människor lär sig släcka bränder

Vikten av att unga människor lär sig släcka bränder

Brandsäkerhet är viktigt för alla människor eftersom man självklart måste kunna göra allt för att förhindra att en brand bryter ut, kunna släcka den och dessutom ta sig utomhus om det behövs. Vikten av att unga människor lär sig släcka bränder är med andra ord stor och detta är något som allt fler nu tar […]

Att förstå ditt barns behov

Att förstå ditt barns behov

Alla människor i samhället har olika behov. Här är det viktigt att förstå dessa och när du är vuxen och detta rör vuxna människor är det enklare att förstå dessa behov då de visar sig på ett tydligare sätt. När du blir förälder för första gången kommer du dock att få ett litet liv i […]

Utbildningsnivå för barn i olika länder

Utbildningsnivå för barn i olika länder

När det talas så mycket om barns rättigheter och det ansvar som både samhället och alla föräldrar har, för att barnen ska få den utbildningsnivå som sätter grunden för resten av livet, gäller detta faktiskt Sverige. På detta sätt är det inte i alla länder, där nivån på barnens utbildning och kunskaper kan variera kraftigt. […]

När du planerar ditt barns behov av utbildning

När du planerar ditt barns behov av utbildning

När ditt barn är litet är det mycket viktigt att du har en plan. Denna plan ska gå ut på en grundlig planering av ditt barns utveckling och förmåga att klara alla de steg i den utbildning som livet innebär. Från början handlar detta mycket om lek och uppmärksamhet, men kommer i ett senare skede […]

Utbildning - Från barn till vuxen

Utbildning – Från barn till vuxen

Precis som tidigare beskrivits är det viktigt att barn verkligen får lära sig allt de behöver redan i tidig ålder. Detta har helt enkelt att göra med att barnen har lättast att lära sig och snappa upp allt som händer mellan den tid de är spädbarn och upp till tre års ålder. Detta har det […]

När barnen själva får bestämma

När barnen själva får bestämma

Något som tyvärr har blivit mycket vanligt i dagens moderna samhälle, är att många föräldrar idag låter barnen bestämma själva. Detta händer i allt för tidig ålder vilket leder till att inlärning och utveckling hos barnen hämmas. Mycket som ligger till grund för detta är den nya tekniken, då det är mycket enklare att själv […]

Föräldrar och regeringen - Ansvar och rättigheter för barn

Föräldrar och regeringen – Ansvar och rättigheter för barn

För att samhället i sin helhet ska uppfylla alla de krav och regler som finns angående barns rättigheter och behov för att utvecklas och lära sig allt det de behöver i livet, kommer det naturligtvis att behövas finnas ett fungerande samarbete mellan regeringen och alla föräldrar. Den grundläggande faktorn för att allt detta ska fungera […]