Rättigheter för barn Archive

Vikten av att unga människor lär sig släcka bränder

Brandsäkerhet är viktigt för alla människor eftersom man självklart måste kunna göra allt för att förhindra att en brand bryter ut, kunna släcka den

Att förstå ditt barns behov

Alla människor i samhället har olika behov. Här är det viktigt att förstå dessa och när du är vuxen och detta rör vuxna människor

Utbildningsnivå för barn i olika länder

När det talas så mycket om barns rättigheter och det ansvar som både samhället och alla föräldrar har, för att barnen ska få den

När du planerar ditt barns behov av utbildning

När ditt barn är litet är det mycket viktigt att du har en plan. Denna plan ska gå ut på en grundlig planering av

Utbildning – Från barn till vuxen

Precis som tidigare beskrivits är det viktigt att barn verkligen får lära sig allt de behöver redan i tidig ålder. Detta har helt enkelt

När barnen själva får bestämma

Något som tyvärr har blivit mycket vanligt i dagens moderna samhälle, är att många föräldrar idag låter barnen bestämma själva. Detta händer i allt

Föräldrar och regeringen – Ansvar och rättigheter för barn

För att samhället i sin helhet ska uppfylla alla de krav och regler som finns angående barns rättigheter och behov för att utvecklas och