Utbildning – Från barn till vuxen

Precis som tidigare beskrivits är det viktigt att barn verkligen får lära sig allt de behöver redan i tidig ålder. Detta har helt enkelt att göra med att barnen har lättast att lära sig och snappa upp allt som händer mellan den tid de är spädbarn och upp till tre års ålder. Detta har det forskats mycket om och det är verkligen något som det också spridits bra och massiv information om. Är det då så att du idag som förälder inte känner till detta, kommer du att vara en av de som är ute på fel spår redan från början.

Nu är det dock så att de flesta föräldrar är bra föräldrar som verkligen vill att deras barn ska växa upp och bli de självständiga, sociala och bra människor med goda kunskaper som de behöver vara i samhället. Därför ser de då till att deras barn får den uppmärksamhet och de svar de behöver redan i de tidiga åren. På så sätt skapas grunden för en individ som kommer att vara redo för att möta alla nya kompisar på dagis, eller helt enkelt vara den som kan acceptera och leka med andra barn på ett naturligt sätt med mycket fantasi.

Som förälder kan du aldrig släppa greppet

När sedan ditt barn börjar på dagis kommer detta inte att betyda att du som förälder kan lämpa över ansvaret på denna institution. Här har egentligen inte dagis något som helst ansvar för ditt barns utbildning, även om många som jobbar här gör ett mycket bra och pedkids-1200907_960_720agogiskt arbete. Dagisets ansvar för dina barn är helt enkelt att uppfylla barnets behov av näring, säkerhet och sömn samt att de får leka med andra barn och vuxna. Här kommer du som förälder att mötas av många frågor och berättelser i hemmet, och då gäller det att vara lyhörd och ha förmågan att leva sig in i barnets värld för att kunna förklara och reda ut begreppen.

Efter detta kommer ditt barn att börja något som kallas för förskoleklass. Det är först här som samhället egentligen får sitt första riktiga ansvar för dina barn. Detta betyder heller inte att du kan släppa ditt ansvar. Har du då redan varit med hela vägen sedan tidigare är det förmodligen helt naturligt att du intresserar dig för vad som händer på detta stadium också. Dina barn slutar aldrig att fråga dig om saker och vilja höra saker från dig, och då är det bästa som förälder att verkligen kunna ge de svaren på ett sätt som dina barn verkligen förstår.

Grundskola och Gymnasiet

När ditt barn börjar skolan är det verkligen viktigt för dig som förälder att hänga med. Här handlar det helt enkelt om att skolan i detta skede ger dina barn kunskapen och utbildningen som ska föra dem vidare i livet. De kommer då här att få de grundläggande verktygen för detta och det är du som måste vara delaktig i att hjälpa den med alla de behov av förklaring och läxläsning som de får med sig hem.

Detta är något som kommer att följa dig som förälder genom hela ditt barn grundskola och gymnasium. Är du den som aktivt deltar och kommer med intressanta lösningar och berättelser, kommer ditt barn att få en förståelse och ett intresse för sin utbildning som gör att även de vill göra sitt allra bästa. Här kommer de helt plötsligt att utveckla en förståelse för hur viktigt det är med en bra utbildning i livet och att verkligen förstå att allt människor gör i livet har en positiv och negativ inverkan för deras kommande vuxna liv och för andra människor.