Utbildningsnivå för barn i olika länder

När det talas så mycket om barns rättigheter och det ansvar som både samhället och alla föräldrar har, för att barnen ska få den utbildningsnivå som sätter grunden för resten av livet, gäller detta faktiskt Sverige. På detta sätt är det inte i alla länder, där nivån på barnens utbildning och kunskaper kan variera kraftigt. Om vi tittar på alla de länder som är medlemmar inom EU, så ska det här finnas liknande kunskaper och utbildning som ger alla inom denna organisation bra ansvar från föräldrarna. De är bundna enligt lag att se till sina barns rättigheter samt att de får den utbildning som de behöver av samhället som står i jämförbar paritet med övriga Europa.

Faktum är att detta enbart är en illusion och i det verkliga livet ligger det inte till på detta sätt. Även inom EU och dess gränser, varierar kvaliteten på både det ansvarstagande från föräldrar som är nödvändigt och den utbildning som ges i skolan. När du sedan tar klivet utanför Europa, kommer du att hitta Afrika och Asien. Detta är väl kanske de platser i världen där det finns mest anledning att oroa sig för barnens förmågor och utbildning på. Här är det i vissa fall helt bedrövligt.

Trots att de flesta av dessa länder det handlar om har undertecknat FN:s barnkonvention, vilket ska ge rättigheter och garantera utbildning för alla barn, så ser det inte ut på det sättet i realiteten. Här handlar det kanske inte enbart om föräldrarnas förmåga att visa 19642577876_500ec90cdb_bansvar för sina barn, även om också det fallerar på många platser. Det handlar om att dessa länder många gånger lever i en stor misär och fattigdom, vilket gör det omöjligt att klara av att ge alla barn det de behöver gällande utbildning och kunskap. Detta gäller då i huvudsak Afrika och många av dessa länder.

Varför är kunskaperna så bristande i vissa asiatiska länder

I vissa fall är också de länder som finns i Asien drabbade av stor fattigdom, men här finns det också de länder som på senare tid utvecklats och har relativt bra ekonomi och moderna samhällen. Varför kunskapsnivån fortfarande är så lågt i dessa länder kan helt enkelt bero på att samhället inte hunnit med. Här finns det fortfarande lärare och föräldrar som saknar den moderna utbildningen, och det skapar då detta problem. Förhoppningsvis kommer detta att utvecklas och efter några generationer komma på rätt köl för att fortsätta mot bättre kunskaper i framtiden.